Có thể sử dụng bóng đèn LED thông thường để trồng cây trong nhà không?

Đăng bởi tblighting vào lúc 28/06/2019
Có thể sử dụng bóng đèn LED thông thường để trồng cây trong nhà không?

Đã qua rồi những ngày phải cố định cây bên cửa sổ để nhận được ánh sáng mặt trời. Với sự ra đời của đèn LED có thể mô phỏng ánh sáng mặt trời, việc làm vườn trong nhà đã trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một số người trồng tự hỏi họ nên sử dụng loại đèn nào. Điều này là do đèn LED thông thường có giá tương đối rẻ hơn so với đèn LED trồng cây.

Ở đây, bạn có thể sử dụng đèn led thông thường để trồng cây, nhưng đôi khi điều này có thể phải trả giá bằng hiệu quả hoặc sự phát triển của cây trồng trong nhà. Điều quan trọng cần ghi nhớ là đèn LED cung cấp ánh sáng cho cây, giống như cách mặt trời chiếu sáng.

Vì vậy, bạn thực sự có thể sử dụng bất kỳ đèn led để trồng cây hay không?

Trong bài viết này, chúng tôi đã phân tích 2 loại đèn này và sẽ đi sâu vào các cân nhắc về các khía cạnh liên quan đến việc sử dụng đèn LED thông thường và đèn trồng cây chuyên dụng.

Nếu đèn LED bình thường của bạn không thể cung cấp cho cây hoặc kích hoạt phản ứng trao đổi chất, thì đó là thời gian để khám phá màu sắc của đèn LED.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: